Selasa, 29 November 2016

Kehormatan Wanita dalam Al-Quran

Wanita..
Dalam Al-Quran wanita mendapat tempat kehormatan yang tidak diberikan kepada kaum pria. Terdapat surat An-Nisa (wanita) namun tidak terdapat surat Ar-Rijal (laki-laki).

Senin, 28 November 2016

Mengajar adalah Sedekah

# Saudaraku para pengajar #

Tatkala engkau kembali menuju sekolah untuk mengajar, ingatlah ucapan hikmah dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu tentang ilmu, “Mengajarkannya kepada orang yang belum tahu adalah sebuah sedekah”

Jumat, 25 November 2016

YANG DIMAKSUD "NEJED" DALAM HADITS FITNAH NEJED

YANG DIMAKSUD "NEJED" DALAM HADITS FITNAH NEJED ADALAH IRAK

Bagi orang yang mau meneliti jalur-jalur hadits ini dan membandingkan lafadz lafadznya, niscaya tidak samar lagi baginya penafsiran yang benar tentang makna Nejed dalam hadis ini.

Pengaruh Perkataan

Amru bin Ma'di berkata:

Perkataan yang lembut akan melembutkan hati yang lebih keras dari batu, sebaliknya perkataan yang kasar akan mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutera.